Vereniging Akropolis Amsterdam

Vereniging Akropolis Amsterdam streeft naar levensloopbestendig wonen

home_VAA_130x80De vereniging Akropolis heeft ten doel: Het voorbereiden en het (doen) realiseren van één of meer Akropolis-complexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam.

Oorspronkelijk uitgangspunt is een gebouw voor 50-plussers met facultatief alle zorg in en om het huis. Een huis waar iemand de rest van zijn of haar leven kan blijven wonen, ook als iemand ziek of hulpbehoevend is. Een gebouw dat onderdeel uitmaakt van iemands eigen buurtje, waar sociale contacten makkelijk te leggen en vanzelfsprekend zijn.

De 50-plussers uit onze doelgroep hebben een aantal algemene kenmerken. Ze houden van een gemengde dynamische omgeving, met een mix van allerlei soorten mensen. Jong en oud, arm en rijk. Belangrijk hierbij is dat de leefomgeving als een “normale” sociale omgeving wordt ervaren. De mensen zijn actief en hebben een open levenshouding. Zij staan open voor ideeën van anderen. Hierdoor is er een binding met de mensen, de activiteiten en de voorzieningen in de buurt. Men zoekt naar sociale contacten en vindt het prettig als dit gefaciliteerd en aangemoedigd wordt. Maar ook is er bij deze leefstijl op zijn tijd behoefte aan rust en privacy.

De bewoner heeft en houdt de regie over het eigen leven. Bij de eventuele ondersteuning of zorg speelt de bewoner zelf een belangrijke rol.
Hierbij gelden twee lijnen: de individuele lijn en de gezamenlijke lijn. De individuele lijn houdt in dat mensen graag zelf de beslissingen nemen en baas in eigen huis zijn (ook over het eigen lichaam). De gezamenlijke lijn houdt in dat men graag activiteiten gezamenlijk oppakt, ‘erbij hoort’ en onderdeel uitmaakt van de stedelijke samenleving.

Hierin past een eigen woning, met zorg en dienstverlening op maat en een omgeving die uitdaagt, prikkelt, afwisselend is en een variëteit aan voorzieningen biedt.

Levensloopbestendig wonen is niet alleen de fysieke woning, maar vooral ook de kwaliteit van de woonomgeving en de mix van gezond & zorgbehoevend, jong & oud, werken, wonen en ontspanning.

logo humanisme_73x100Het Akropolis-complex wordt een huis van humanistische signatuur, waarin overigens iedereen welkom is en zich gerespecteerd weet.
Van de bewoners zal worden gevraagd de humanistische waarden te onderschrijven en lid te zijn van de Vereniging Akropolis Amsterdam. (VAA)
Zie pagina: Humanisme

Bij dit woonconcept dient de directe omgeving van het complex te voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. De omgeving dient:

  • dynamisch te zijn, waardoor het leggen van sociale contacten makkelijker wordt;
  • optimaal bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer;
  • (zorg)voorzieningen en winkels in de directe nabijheid te hebben;
  • onderdeel uit te maken van de stad;
  • licht en lucht, contact met de natuurlijke elementen te hebben.

Het complex is (semi-)openbaar en goed toegankelijk en zo attractief, dat ook mensen die hier niet wonen er graag komen. De aanwezigheid van “openbare” voorzieningen en een aangename ruimte met een mooi uitzicht waar het prettig verblijven is, zijn daarvoor randvoorwaarden.