Home / Akropolis Pilots Wooncoöperaties

Akropolis Pilots Wooncoöperaties

Zelfbouw van huurwoningen is nu op termijn ook mogelijk.

Na het succes van zelfbouw voor koopwoningen, gaat het college van B en W nu ook expliciet bouwgronden uitgeven voor de zelfbouw van huurwoningen in de vorm van wooncoöperatieven. Uit onderzoek blijkt dat er een grote interesse is in zelfbouw onder Amsterdammers die willen huren.
Als pilot heeft de stad hiervoor drie locaties aangewezen:
1] Centrumeiland (IJburg 2)
2] Havenstraatterrein (Zuid)
3] Archimedesplantsoen (Watergraafsmeer)

Geschikte grond
Het grootste obstakel voor wooncoöperatieven was tot nu toe het vinden van geschikte grond. De uitgifte van grond in Amsterdam is schaars en prijzig. Over het algemeen zijn de grondprijzen te hoog voor een sluitende begroting voor huurwoningen. Wooncoöperaties kunnen hierdoor niet concurreren met commerciële partijen. Juist om ook wooncoöperatieven een kans te geven, heeft de gemeente Amsterdam een drietal pilotlocaties in de stad expliciet benoemd voor wooncoöperatieven voor huurwoningen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moeten de plannen van een wooncoöperatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de bouw passen bij de ruimtelijke omgeving van de pilotlocaties en de coöperatie een toegevoegde waarde hebben voor de buurt. In de statuten moeten afspraken staan over huurniveaus en doelgroep(en) zodat ook op de lange termijn de woningen beschikbaar blijven voor sociale of middeldure huur.

Ruimte aan zelfbouw door wooncoöperaties

De Vereniging Akropolis Amsterdam wil proberen aan deze pilots mee te doen en middels een wooncoöperatie een wooncomplex te realiseren met een substantieel aandeel woningen geschikt voor ouderen. Woningen in zowel het sociale segment, als in het midden en eventueel het hogere huursegment. Dit mogelijk in combinatie met andere functies en of doelgroepen. Er blijkt behoefte te zijn aan een vorm van gezamenlijk wonen.
Werkgroep
De Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) heeft, daartoe samen met van der Waals/Zeinstra architekten, een werkgroep opgericht die uit leden van de vereniging bestaat. Deze werkgroep gaat onderzoeken op welke wijze een nieuwe VAA wooncoöperatie zich inschrijft op deze speciale pilots.
De Vereniging Akropolis Amsterdam is o.a. bekend van het ontwikkelen van de Akropolistoren i.s.m. De Alliantie op het Zeeburgereiland. In de Akropolistoren komen 84 woningen waarvan de helft in de sociale huur.

Van der Waals/Zeinstra architekten
van der Waals/Zeinstra architekten heeft in 2011 samen met vereniging Akropolis, WOUW en Amvest de brochure ‘nieuw woonconcept 50+huisvesting Amsterdam’ opgesteld. Hierin zijn de woonwensen geformuleerd en op basis daarvan wordt sinds die tijd een aantrekkelijke locatie gezocht om deze woonwensen tot uitvoering te brengen.
Van der Waals/Zeinstra architekten heeft lang ervaring met het ontwerpen van ‘gemengde’ projecten: sociale huur en vrije sector, wonen en werken.

Interesse
Heeft u interesse in deze nieuwe VAA wooncoöperatie? Neem dan contact op via het
contactformulier op de website van de VAA.