Home / webmaster

webmaster

Start Akropolis Pilots Wooncoöperaties

akropolis_werkgroep_wooncooperatie_275x83

Leden van de VAA met belangstelling om mee te doen met de 'Pilot Wooncoöperaties gemeente Amsterdam' zijn op 24 juni 2016 voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. gesproken over de uitgangspunten van de VAA in relatie met een mogelijke Wooncoöperatie. Er was voldoende animo om een werkgroep te starten die zich richt op de drie tot nu toe bekende pilot locaties.

Read More »

Oproep vormen wooncoöperatie Vereniging Akropolis

akropolis_werkgroep_wooncooperatie_275x83

De Vereniging Akropolis is tot nu toe op zoek geweest naar partijen die voor haar leden een gebouw konden realiseren waarin het Akropolis idee ‘lang leve het leven, een leven lang’ tot recht kon komen. Samen met woningbouwvereniging De Alliantie realiseert de vereniging de Akropolistoren. in 2016 lijkt de tijd rijp voor leden van de Vereniging Akropolis om ook in eigen beheer een gebouw te realiseren bijvoorbeeld middels een wooncoöperatie.

Read More »

Waarom een werkgroep wooncoöperatieven?

akropolis_werkgroep_wooncooperatie_275x83

Aanleiding voor het vormen van de Werkgroep Wooncoöperaties is het voornemen van de gemeente Amsterdam om drie Pilots voor zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven mogelijk te maken. De Vereniging Akropolis Amsterdam wil proberen aan deze pilots mee te doen en een wooncomplex realiseren met een substantieel aandeel woningen geschikt voor ouderen. Woningen in zowel het sociale segment, als in het midden en eventueel het hogere huursegment.

Read More »

Werkgroep Wooncoöperaties van start

bestuur_VAA

Na een peiling onder de leden op de ALV is een oproep uitgegaan naar de leden die belangstelling hebben om een belangstelling om Wooncoöperatie te vormen om in eerste instantie mee te kunnen doen met de pilot Wooncoöperaties van de gemeente Amsterdam. Op 24 juni 2016 zijn deze leden voor de eerste keer bij elkaar gekomen met als doel een werkgroep te starten die zich richt op de drie, tot nu toe bekende, pilot locaties.

Read More »

Nieuwe website

bestuur_VAA

in 2009 lanceerde de Vereniging Akropolis Amsterdam haar website. Dat is in digitale termen bijna de prehistorie. De site was dan ook niet toe aan een nieuwe onderhoudsbeurt, de vereniging was toe aan een nieuwe site. Een site die inzicht en overzicht biedt en beter en duidelijker informeert over de achtergrond en de visie van de Vereniging.

Read More »

Bewonersvereniging of wooncoöperatie

bestuur_VAA

Bij de Vereniging Akropolis en de kwartiermakers groeit de belangstelling voor het coöperatief wonen. Dit sluit aan bij zelforganisatie en betrokkenheid van bewoners in een Akropolis-complex. Ook bij verhuurder de Alliantie staat positief tegenover de uitgangspunten en faciliteert het onderzoek naar het wel of niet opzetten van een wooncoöperatie voor de Akropolistoren.

Read More »

Start bouw Akropolistoren op Zeeburgereiland

akropolistoren_vanaf de brug_550x290

Op de noordpunt van het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost is de bouw van de Akropolistoren gestart. Studioninedots ontwierp in opdracht van de Alliantie en Lingotto een complex van twee torens met 144 woningen. De naast gelegen lagere toren (De Generaal) bevat vrije sector huurwoningen voor het middensegment. Alle bewoners hebben uitzicht over de stad, het IJ en het BuitenIJ.

Read More »

Tweede plenaire bijeenkomst Akropolistoren

Restaurant Haddock_Zeeburgereiland

Op 1 juni 2015 organiseerde de Alliantie een vervolgbijeenkomst op de eerdere vergadering van 19 februari. De bijeenkomst vond plaats in restaurant Haddock, een paar honderd meter van de plek waar de Akropolistoren wordt gerealiseerd.

Read More »

Toekomstvisie Akropolis Amsterdam

bestuur_VAA

De Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 heeft na het aanhoren van twee verschillende toekomstvisies en een korte discussie het nieuwe bestuur gevraagd om voor de Algemene Ledenvergadering in 2016 met een uitgewerkte visienota te komen gebaseerd op de twee concepten.

Read More »

Belangstelling leden voor de Akropolistoren

kaart_locatie_akropolistoren

Op 19 februari 2015 vond de eerste plenaire bijeenkomst over de Akropolistoren plaats. Deze middag was georganiseerd door de Vereniging Akropolis Amsterdam en de kwartiermakers met als hoofdgast de Alliantie. De ontwikkelaar van de woontoren en een deel van de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland.

Read More »