Home / Beleid

Beleid

Woonvisie Amsterdam tot 2020: Wonen in de Metropool

beleid_VAA_130x80De Gemeente heeft de Woonvisie samen met de stad ontwikkeld, samen met de partijen die het beleid uiteindelijk gestalte geven: woningcorporaties, marktpartijen, belangenbehartigingsorganisaties en uiteraard met bewonersorganisaties in Amsterdam.

Met deze visie richt het woonbeleid zich op een veel gevarieerdere groep dan tot nu toe gebeurde. Het accent ligt niet meer exclusief op de laagste inkomens. Amsterdam is een stad voor iedereen.

In de woonvisie

  • wordt Amsterdam in zijn regionale context bezien;
  • worden de Amsterdamse ambities per woningmarktgebied geanalyseerd;
  • de knelpunten op een rij gezet, en worden er keuzes gemaakt.

Kern van het Amsterdamse woonbeleid
Amsterdam blijft de ongedeelde stad, maar Amsterdam wil ook Topstad , Emancipatiestad, een Zorgzame Stad zijn. In de woonvisie wordt een balans gevonden tussen al deze ambities. Welke ambitie ook de nadruk krijgt, het uitgangspunt bij elke ambitie is helder: mensen maken de stad!
woonvisie Amsterdam
In de Stedelijke Woonvisie Amsterdam tot 2020 staat onder het kopje Zorgzame Stad:
(pag 10)
“Ouderen en kwetsbare groepen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en aan de samenleving deelnemen.”
(pag 52)
• Realiseren van woonservicewijken met voldoende aanpasbare woningen;
zorgwoningen en goede voorzieningen;
• Zoveel mogelijk aanpasbaar bouwen in de nieuwbouw;
• Aanbod van diverse vormen van collectief wonen;
(pag 56)
“Amsterdam zal zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van een meer grootschalig complex voor ouderen, zoals het Akropolis in Rotterdam, dat niet zozeer is gericht op de vraag naar zorg, maar meer tegemoet komt aan wensen voor zelfstandig wonen met gemeenschappelijke voorzieningen als sport, cultuur en recreatie, in een enigszins beschermde omgeving.”
(pag 95)
“In heel dit gebied is er veel behoefte aan geschikte ouderenwoningen en zorgvoorzieningen. Veel mensen blijven in hun eigen ongeschikte woning tot het echt niet anders kan. Door een aantrekkelijk aanbod voor wat jongere senioren te creëren komt er meer doorstroming uit andere woningen en hebben ouderen meer mogelijkheden om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Er zijn weinig nieuwbouwlocaties meer te vinden in dit gebied. De opgave is dan ook om complex- of pandgewijs bestaande woningen geschikt te maken voor senioren en om in de nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk aanpasbaar te bouwen, zowel in de dure als in de sociale sector.
Veel senioren hebben wel een toegankelijke woning nodig, maar zijn niet direct aangewezen op volledig aangepaste of aanpasbare woningen. Een woning die volgens de normen van Woonkeur gebouwd wordt, is in de centraal stedelijke zone al snel te duur, met name door de benodigde oppervlakte. Amsterdam wil daarom werken aan aangepaste afspraken voor geschikte seniorenwoningen in de centraal stedelijke zone. Daarmee wordt de realisatie van meer van deze woningen in de centraal stedelijke zone haalbaar.”
(pag 101)
“De opgave voor de zorgzame stad in dit vooroorlogse deel van de woningvoorraad is vergelijkbaar met die in de centraal stedelijke zone. In de hele vooroorlogse stad is er veel behoefte aan geschikte ouderenwoningen en zorgvoorzieningen. Veel mensen blijven in hun eigen ongeschikte woning tot het echt niet anders kan. Door een aantrekkelijk aanbod voor wat jongere senioren te creëren komt er meer doorstroming uit andere woningen en hebben ouderen meer mogelijkheden om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Er zijn weinig nieuwbouwlocaties meer te vinden in dit gebied. De opgave is dan ook om complexgewijs bestaande woningen geschikt te maken voor senioren en om in de nieuwbouwprojecten alleen nog aanpasbaar te bouwen, zowel in de dure als in de sociale sector.”

Bent u geïnteresseerd in de Woonvisie Amsterdam tot 2020 klik dan hier (.pdf, 1,4 Mb)