Home / Bestuursnieuws / Bewonersvereniging of wooncoöperatie

Bewonersvereniging of wooncoöperatie

Onderzoekstraject voor een wooncoöperatie

bestuur_VAA_130x80
Bij de vereniging groeit de belangstelling voor het coöperatief wonen. Dit sluit aan bij zelforganisatie en betrokkenheid van bewoners in een Akropolis-complex.

Op 2 november 2015 is in een bijeenkomst met Marieke Top van de Alliantie, professor Gert van Dijk van de Nyenrode Business Universiteit, enkele bestuursleden en toekomstige bewoners/ kwartiermakers een oriënterend gesprek geweest over de mogelijkheid om met elkaar een onderzoekstraject in te gaan naar de wenselijkheid van een wooncoöperatie voor de Akropolistoren.
De vier partijen zijn na een vervolggesprek op 9 december 2015 overeen gekomen het experiment aan te gaan en een onderzoekstraject te starten waarin gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden voor de toekomstige bewoners en de verhuurder van de Akropolistoren.

→ Klik op een titel voor verder lezen
→ Klik op een titel voor alinea te sluiten

Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie

Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie

In veel landen is het een erkende optie, kopen of huren in coöperatief verband. In Nederland is dit altijd wat in de alternatieve hoek blijven hangen. Door het falen van de grote instituties en de gaten die ze laten vallen, zowel op de particuliere als sociale markt, groeit er echter steeds meer belangstelling voor het coöperatief wonen. Dit sluit aan bij de opkomende civil economy waar kleinschaligheid, zelforganisatie en lokale betrokkenheid centraal staan.

De coöperatieve vereniging als aantrekkelijk model
De coöperatieve vereniging is in deze beweging een aantrekkelijk model. Ook in het wonen, zo blijkt uit verschillende initiatieven in Nederland waarin burgers, soms samen met een lokale woningcorporatie en de gemeente, in coöperatieve vorm willen bouwen en wonen. Daarnaast presenteerde senator Adri Duivesteijn vorig jaar zijn visie op de wooncoöperatie als instrument voor fundamentele vernieuwing van de volkshuisvesting in Nederland. Belangrijkste argument hierbij is het leggen van verantwoordelijkheid voor het wonen bij burgers.
Coöperatief wonen wordt door experts steeds meer gezien als kansrijk nieuw model, maar het realiseren blijkt nog niet eenvoudig.

bron: platform 31/ Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie

De wooncoöperatie, dat zijn wij!

De wooncoöperatie, dat zijn wij!

De nieuwe Woningwet die in 2015 van kracht ging, biedt ruimte voor nieuwe vormen van burgerinitiatieven, zoals de wooncoöperatie. In deze publicatie komen bewoners aan het woord die hun woonsituatie naar eigen hand willen zetten, omdat ze een droom hebben over hoe het anders en beter kan. Hoewel er overal groepen actieve burgers een wooncoöperatie oprichten, heeft nog niemand het hele proces van idee naar bloeiende organisatie doorlopen. Voor de buitenwereld blijft het daarom een abstract idee. Deze publicatie wil dat veranderen, door het in beeld brengen van een aantal coöperaties in oprichting.

bron: platform 31/ De wooncoöperatie, dat zijn wij!

Portretten van acht pioniers (pdf, 6 mb)
Auteurs Jelle van der Meer, met medewerking van Tineke Lupi, Platform31