Home / Documenten Werkgroep Wooncoöperatie

Documenten Werkgroep Wooncoöperatie

wooncooperatie_VAA_130x80De werkgroep Wooncoöperatie van de Vereniging Akropolis Amsterdam verzamelt documentatie en zorgt voor digitale opslag op deze site. Waardoor de documenten op één plaats beschikbaar zijn voor ieder die geïnteresseerd is, in de ‘Pilots voor zelfbouw huurwoningen via wooncooperatieven’, van de gemeente Amsterdam.

*Heeft u kennis van relevante documenten die u niet op deze pagina aantreft dan horen wij dat graag.
U helpt ons en anderen daarmee. Wilt u zo vriendelijk zijn contact op te nemen via onze contactpagina

Links naar relevante documenten(klik op de tabbladen)

 • Info
  Algemeen
 • Info
  van Gemeente Amsterdam
 • Info
  over Pilot locaties
 • Info
  over Wooncoöperatie

Zelfbouw van huurwoningen is nu op termijn ook mogelijk

vereniging-akropolis-amsterdamTermen als burgerkracht, participatie en doe-democratie zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving en hebben ook invloed op de manier waarop de burger tegen “het wonen” aankijkt. Deze ziet zichzelf niet slechts als een woonconsument en wil enige vorm van invloed op de manier waarop hij woont. In deze context is het wooncoöperatief zoals deze aan het begin van de 20ᵉ eeuw is ontstaan, weer helemaal actueel geworden.

Als lid van uw wooncoöperatie maakt u zelf afspraken over het onderhoud en beheer van de woningen, over zelfwerkzaamheid en kunt u delen in de inkoopvoordelen. U kunt inkopen voor de prijs en kwaliteit die u nodig acht, want u bent (mede) eigenaar van de woning. Deze vorm van zelforganisatie geeft u grip op uw eigen woon- en leefklimaat.

De eigentijdse coöperatieve vereniging is een zakelijke organisatie. Het gaat niet om alleen om solidariteit, maar het gaat om het behalen van (zakelijke) voordelen. Voordelen die alleen gezamenlijk kunnen worden behaald.

gemeente-amsterdamNa het succes van zelfbouw voor koopwoningen, gaat het college van B en W nu ook expliciet bouwgronden uitgeven voor de zelfbouw van huurwoningen in de vorm van wooncoöperatieven. Uit onderzoek blijkt dat er een grote interesse is in zelfbouw onder Amsterdammers die willen huren. Als pilot heeft de stad hiervoor drie locaties aangewezen:
1] Centrumeiland (IJburg; Noordzijde in het IJmeer)
2] Havenstraatterrein (Zuid; Schinkelbuurt, achter het Haarlemmermeerstation)
3] Archimedesplantsoen (Watergraafsmeer; bij Station Amsterdam Science Park)

Pilots voor zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven

De gemeente heeft drie plekken aangewezen. Die grond kan bij wijze van proef in erfpacht worden afgenomen. Daarna moeten coöperaties, waarin huurders zelf het bestuur vormen, alles zelf regelen. Deelnemers aan deze pilots zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw, de financiering en de hoogte van de huren.
De pachtsom is ‘residueel’ bepaald, wat betekent dat het verondersteld rendement van de grondexploitatie leidend is. Doordat de stad ervan uitgaat dat de woningen in het sociale of middensegment vallen, zal het verwachte rendement laag zijn en kan ook de grondprijs bescheiden blijven.
Per pilot stelt Amsterdam een ton (€100.000,-) ter beschikking voor juridisch en financieel advies.
20160105 Memo wooncooperaties gemeente Amsterdam (.pdf, 135 kB)

van der waals_zeinstra architektenvan der Waals/Zeinstra architekten heeft in 2011 samen met vereniging Akropolis, WOUW en Amvest de brochure ‘nieuw woonconcept 50+huisvesting Amsterdam’ opgesteld. Hierin zijn de woonwensen geformuleerd en op basis daarvan wordt sinds die tijd een aantrekkelijke locatie gezocht om deze woonwensen tot uitvoering te brengen. van der Waals/Zeinstra architekten heeft lang ervaring met het ontwerpen van ‘gemengde’ projecten: sociale huur en vrije sector, wonen en werken.

Uitgangspunten bij uitwerken pilots

De eerste stap is een bestuurlijk akkoord door het College op het uitwerken van een of meer pilots met daarbij de volgende uitgangspunten:
– Het labelen van een nieuwbouwlocatie is op korte termijn de enige mogelijkheid om een wooncoöperatief als experiment van de grond te krijgen.
– Het doel van het experiment is het ontwikkelen en realiseren van zelfbouw sociale of middensegment huurwoningen, die ook op de lange termijn in het sociale of middensegment zullen blijven.
– Een openbaar meervoudige selectie heeft de voorkeur. Dit wordt uitgewerkt per locatie.

De drie pilotlocaties voor wooncooperaties (.pdf, 155 kB)

Pilotlocatie Centrumeiland (.pdf, 95 kB)
Potentiele locaties voor wooncooperaties (.pdf, 783 kB)
vereniging-akropolis-amsterdamDe visie van Humanitas op levensloopbestendig wonen is een integrale visie op het leven van mensen, waarin zowel het wonen, het welzijn (“leuke dingen in het leven”) als de eventuele zorg een plaats hebben. Kenmerkend zijn de vier basiswaarden:

 • eigen regie;
 • eigen activiteit (use it or lose it);
 • een “extended family” aanpak (samenspel van bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie en vrienden);
 • een positieve basishouding (ja-cultuur).

Wat is een Wooncoöperatie?

Een Wooncoöperatie is het woonbedrijf van de bewoners zelf. Zij zijn de gezamenlijke eigenaar
van de coöperatie; binnen die coöperatie kopen of huren zij hun woning, en ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. De Wooncoöperatie is een organisatie die activiteiten onderneemt voor en door de leden.
– De leden krijgen het recht krijgen op zelfbeschikking, zelforganisatie en zelfbeheer in het wonen.
– Richt zich niet op het maken van winst en is er dus primair in het belang van de volkshuisvesting.
Inleiding wooncooperaties (.pdf, 454 kB)


platform 31De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Hoewel Nederland al een aantal wooncoöperaties kent, is het voor veel mensen nog onbekend terrein.
Om de ontwikkeling ervan een stap verder te brengen is meer bekendheid nodig. Bekendheid met het begrip wooncoöperatie, met de mogelijkheden om er één op te richten, maar ook met achtergrondinformatie over de politieke en maatschappelijke context.

Eigen Kracht zoekt vreemd vermogen

De mogelijkheden om nieuwe wooncoöperaties gefinancierd te krijgen, zijn momenteel beperkt. Dit blijkt uit de marktverkenning naar de financiering van wooncoöperaties, die stichting OpMaat uitvoerde in opdracht van Platform31.
Auteurs Rein Bakker en Bernard Wouters (stichting OpMaat)
Eigen kracht zoekt vreemd vermogen (.pdf, 777Kb)

Tussen wet en praktijk

Met enkele tientallen initiatieven en opname in de Woningwet is de wooncoöperatie als alternatief op de Nederlandse woningmarkt nog geen feit. Het concept is onbekend en sluit onvoldoende aan op de bestaande structuren en instituties rondom het wonen. Daarom startte Platform31 met veertien wooncoöperaties een experimentenprogramma.
Waar ze allen tegenaan lopen is de financiering voor het verwerven voor vastgoed. Daaronder zit echter een obstakel in het opstellen van een goede businesscase met een realistisch investeringsscenario. Oftewel een haalbaar en rendabel plan dat financiers voldoende zekerheid geeft hun geld aan een wooncoöperatie uit te lenen.
Auteurs Rein Bakker (Stichting OpMaat) en Erwin Beltman (Vannimwegen)
Tussen wet en praktijk (.pdf, 4 MB)