Home / Nieuws van Werkgroep Wooncooperaties / Oproep vormen wooncoöperatie Vereniging Akropolis

Oproep vormen wooncoöperatie Vereniging Akropolis

wooncooperatie_VAA_130x80Oproep vormen wooncoöperatie Vereniging Akropolis
De Vereniging Akropolis is tot nu toe op zoek geweest naar partijen die voor haar leden een gebouw konden realiseren waarin het Akropolis idee ‘lang leve het leven, een leven lang’ tot recht kon komen. Nu bouwt na jaren de Alliantie het eerste ‘Akropolis Amsterdam’ gebouw ‘de Akropolistoren’. In deze toren komen huurwoningen in het sociale en het lagere middensegment.

Omdat dit project door een corporatie wordt gerealiseerd zijn er een aantal beperkingen bijvoorbeeld:
-gemeenschappelijke voorzieningen blijken problematisch;
-andere functies in het gebouw mogen door de corporatie niet worden geëxploiteerd;
-mensen met een hoger inkomen kunnen er niet terecht.

De tijd lijkt rijp voor leden van de Vereniging Akropolis om ook in eigen beheer een gebouw te realiseren bijvoorbeeld middels een wooncoöperatie.
Juist omdat de corporaties zo aan banden zijn gelegd, zijn er vanuit het rijk mogelijkheden geschapen om zogenaamde wooncoöperaties te vormen.
Uitgangspunt bij een wooncoöperatie is dat de bewoners het wonen zoveel mogelijk in eigen beheer hebben en dat er bij het realiseren en exploiteren van de woonruimte geen winstoogmerk is.

Een wooncoöperatie kan verschillende vormen aannemen.
Het kan een coöperatie zijn van huurders, de coöperatie heeft dan het gebouw niet in eigendom, maar regelen zelf het beheer van hun woningen (dit wordt overwogen bij de Akropolis toren). Het kan ook een coöperatie zijn die eigenaar is, de bewoners hebben dan gezamenlijk het gebouw in eigendom, de individuele bewoners huren van de coöperatie.

Het is in principe deze laatste vorm waarvoor deze oproep wordt gedaan.
De gemeente Amsterdam sluit aan bij de door het Rijk gegeven mogelijkheden en heeft een pilotproject uitgezet-‘Pilot zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven’. Er is een budget gereserveerd en er zijn locaties aangewezen. Het gaat om de volgende drie locaties:
1. IJburg centrum eiland, (start na de zomer,)
2. Havenstraat terrein (achter tramremise Haarlemmermeerstation,
coöperatie onderdeel van groter plan, start en condities nog onbekend)
3. Archimedesplantsoen (waarschijnlijk na de zomer van 2017).
In beginsel wordt aan de geselecteerde coöperaties ondersteuning geboden voor de beginfase.