Home / Nieuws van Werkgroep Wooncooperaties / Start Akropolis Pilots Wooncoöperaties

Start Akropolis Pilots Wooncoöperaties

wooncooperatie_VAA_130x80De eerste bijeenkomst in Wijkcentrum D’oude Stadt

Beste leden VAA belangstellend om mee te doen met de pilot wooncoöperaties gemeente Amsterdam ,
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn op de eerste bijeenkomst vandaag hierbij kort onderstaande resultaten en een aantal vragen.

A] Voor informatie over de locaties zie de
informatiepagina
B] Voor algemene informatie over wooncoöperaties zie de
informatiepagina

1. Dit project gaat voorlopig door onder de naam Akropolis ­pilots.
2. Van de ca 14 vanmiddag aanwezigen zijn er 6 die echt door willen gaan met het opzetten van een wooncoöperatie waarbij de coöperatie eigenaar van het gebouw is en de leden huren.(omdat een van de belangstellenden persé wil kopen wordt er nog gekeken of deze variant kan worden ingepast).
3. In principe wordt er gekeken naar de drie locaties van de pilot gemeente; voor de locatie Havenstraat geldt dat deze alleen middels het vormen van coalities kans maakt; voor de locatie Centrumeiland IJburg was op het eerste gezicht minder belangstelling. De meeste belangstelling ging uit naar Archimedesplantsoen. Verder kwam als locatie Oostenburg nog ter sprake, ook hier maken we alleen kans in een coalitie. (dit zijn kavels die door Stadgenoot worden aangeboden).
4. Op de site van de VAA wordt een aparte knop gemaakt met informatie over Akropolis-pilots, hierin zullen ook de landelijke en gemeentelijke nota’s te vinden zijn. Hierbij vast enkele daarvan
Vragen voor degenen die niet aanwezig konden zijn op de eerste bijeenkomst:
Wil je meedoen aan het opzetten van een wooncoöperatie als boven omschreven, dat wil zeggen wil je er tijd in steken en t.z.t. eventueel gaan wonen? Zo ja:
A. Wat zijn je wensen wat betreft locatie, zijn er locaties die absoluut afvallen?
B. Wat zijn je wensen wat betreft de woning: grootte, prijsklasse.
C. Op welke tijden kun je niet? Dit in verband met volgende afspraken.
Zo mogelijk van te voren deze vragen beantwoorden zodat we hier een overzichtje van kunnen maken samen met de al gegeven antwoorden.

groet,
Marian van der Waals en Anke Zeinstra