Home / Pagina

Tag Archives: Pilots

Documenten Werkgroep Wooncoöperatie

akropolis_documenten_werkgroep_wooncooperatie_275x83

De werkgroep Wooncoöperatie van de Vereniging Akropolis Amsterdam verzamelt documentatie en zorgt voor digitale opslag op deze site. Waardoor deze openbaar zijn voor die ieder geïnteresseerd is in de pilot wooncoöperatie gemeente Amsterdam en/of het opzetten van een wooncoöperatie.

Read More »

Nieuws van Werkgroep Wooncoöperaties

akropolis_nieuws_werkgroep_wooncooperatie_275x83

Aanleiding voor het vormen van de Werkgroep Wooncoöperaties is het voornemen van de gemeente Amsterdam om drie Pilots voor zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven mogelijk te maken. Onder de noemer VAA-Pilots onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid tot het oprichten van een VAA-Wooncoöperatie.

Read More »

Akropolis Pilots Wooncoöperaties

akropolis_werkgroep_wooncooperatie_275x83

Juist om ook wooncoöperatieven een kans te geven, heeft de gemeente Amsterdam een drietal pilotlocaties in de stad expliciet benoemd voor wooncoöperatieven voor huurwoningen. De Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) heeft, daartoe samen met van der Waals/Zeinstra architekten, een werkgroep opgericht die uit leden van de vereniging bestaat. Deze werkgroep gaat onderzoeken op welke wijze een nieuwe VAA wooncoöperatie zich inschrijft op deze speciale pilots.

Read More »