Home / Vaak gestelde vragen (FAQ)

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Vind antwoorden op vaak gestelde vragen

FAQ
faq_VAA_130x80Vaak voorkomende vragen over de Vereniging Akropolis Amsterdam hebben we al reeds voor u beantwoord op deze pagina.
.
.

→ Klik op een titel voor verder lezen
→ Klik op een titel voor alinea te sluiten

Lidmaatschap Vereniging Akropolis Amsterdam

Lidmaatschap Vereniging Akropolis Amsterdam

Als u lid wordt steunt u de doelstellingen van de Vereniging, ontvangt u informatie per nieuwsbrief, kunt u meepraten over de te realiseren complexen, zowel in de ledenvergaderingen als in de ad hoc werkgroepen.

 • Voor € 10,00 per persoon per jaar kunt u lid worden van de Vereniging Akropolis Amsterdam;
 • Voor het aanmelden bij de vereniging wordt u verzocht het contactformulier op deze website te gebruiken. Voor het contactformulier klikt u hier.

Contributie

Contributie

Uw contributie kunt u overmaken naar de bankrekening van de Vereniging bij de ING bankrekening: NL48 INGB 0005397400 t.n.v. Vereniging Akropolis Amsterdam onder vermelding van uw naam.

Donatie

Donatie

Een eenmalige of jaarlijkse donatie aan de Vereniging stelt ons tevens in staat om onze doelstellingen te bereiken.

Postadres + KvK

Postadres + KvK

Postadres
Vereniging Akropolis Amsterdam
1069 NB Bonhoeffersingel 61 Amsterdam

KvK-nummer 34303230

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van de vereniging. Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering.

 • De jaarvergadering van de Vereniging Akropolis Amsterdam wordt doorgaans gehouden in de laatste week van maart;
 • Voor de statuten van de Vereniging klikt u hier: (.pdf, 390 Kb).

Bespreken van het beleid

Bespreken van het beleid

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

 • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan);
 • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven).

Andere mogelijke punten op een ALV

Andere mogelijke punten op een ALV

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

 • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
 • Het benoemen van nieuwe bestuursleden.
 • Het behandelen van moties.
 • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).
 • Wijzigingen van de statuten.

Akropolistoren

Akropolistoren

Op de website akropolistoren.nl vindt u alle informatie over wonen in de toren op het Zeeburgereiland.

>>> Onderstaande links openen in nieuw venster

Kwartiermakers voor Akropolistoren

Kwartiermakers voor Akropolistoren

In de zomer van 2014 is op verzoek van de Vereniging Akropolis en de Alliantie een kleine groep actieve mensen aan de slag gegaan als kartrekkers voor het woonproject. De kwartiermakers bestaan uit leden en bestuursleden van de Vereniging Akropolis Amsterdam die zichzelf zien als toekomstige bewoners van de Akropolistoren en tijd en energie willen steken in de voorbereiding en ontwikkeling van een hechte woongemeenschap van 55-plussers op het Zeeburgereiland. De groep bestaat uit een wisselende samenstelling van deelnemers. Sinds de zomer van 2015 zijn er werkgroepen actief en komen de kwartiermakers één keer per maand bij elkaar op een zondagochtend.