Home / Visie

Visie

Een leven lang, lang leve het leven

In de visienota “Een leven lang, lang leve het leven” kunt u de uitgangspunten van de VAA lezen.

Algemeen
woonvisie_VAA_130x80De visie van Humanitas op levensloopbestendig wonen is een integrale visie op het leven van mensen, waarin zowel het wonen, het welzijn (“leuke dingen in het leven”) als de eventuele zorg een plaats hebben. Kenmerkend zijn de vier basiswaarden:

  • eigen regie;
  • eigen activiteit (use it or lose it);
  • een “extended family” aanpak (samenspel van bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie en vrienden);
  • een positieve basishouding (ja-cultuur).

De woning
Het fenomeen levensloopbestendig wonen kenmerkt zich door comfortabele voorzieningen dichtbij en midden in de samenleving. Alle woningen zijn volwaardige woningen met drie of meer kamers, zelfstandige eigen woonruimte, een badkamer en keuken. Als men oud wordt en zorg nodig heeft of een handicap krijgt, dan kan men in dezelfde woning blijven wonen. In de zelfstandige woning kunnen de bewoners volledige zorg krijgen, tot en met 100% volwaardige verpleeghuiszorg.

De voorzieningen
Het complex, waarvan de levensloopbestendige woningen deel uitmaken, heeft ruimten waarvan ook mensen van buiten het complex gebruik kunnen maken. Een atrium met marktplein is hiervan de basis, met een restaurant en een bar. Dit ‘overdekte dorpsplein’ vervult een kernrol voor het welbevinden van de bewoners.

Andere voorzieningen liggen op het medische of verzorgende gebied en hebben ook een functie voor de hele wijk: een servicecentrum met dagbehandelingplaatsen, een fysiotherapiepraktijk en praktijken voor logopedie, tandarts en huisarts.

Personeel
Van het personeel wordt een ‘plus’ verwacht: gericht op het welzijn van de bewoners. Het is voor hen een uitdaging het welzijn van de bewoners en hun onafhankelijkheid op de voorgrond te houden. Zorg is geen doel op zich, maar een voorwaarde. “Care” gaat boven “cure”.

De buurt
De bewoners van de gehele buurt kunnen gebruik maken van dezelfde voorzieningen als de bewoners van het complex. Zo ontstaat een ondersteuningsstructuur voor de gehele buurt. De centrumfunctie van het dorpsplein zorgt voor cohesie in de buurt en maakt het mogelijk om nieuwe initiatieven te koppelen aan bestaande activiteiten.
Bent u geïnteresseerd in de volledige visienota “Een leven lang, lang leve het leven”
Klik dan hier (.pdf, 115 Kb)