Home / Nieuws van Werkgroep Wooncooperaties / Waarom een werkgroep wooncoöperatieven?

Waarom een werkgroep wooncoöperatieven?

Waarom een onderzoek naar wooncoöperatieven?

wooncooperatie_VAA_130x80Aanleiding voor het vormen van de Werkgroep Wooncoöperaties is het voornemen van de gemeente Amsterdam om drie Pilots voor zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven mogelijk te maken. Onder de noemer VAA-Pilots onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid tot het oprichten van een VAA-Wooncoöperatie.

Het eerste project van de VAA; de Akropolistoren op het Zeeburgereiland wordt gerealiseerd met een corporatie wat helaas tot een aantal beperkingen leidt:
-mensen met een hoger inkomen kunnen er niet terecht;
-gemeenschappelijke voorzieningen blijken problematisch;
-andere functies in het gebouw mogen door de corporatie niet worden geëxploiteerd.

Bovenstaande heeft geleid tot een initiatief van VAA-lid Marian van de Waals en het bestuur van de VAA.

Werkgroep
Bovenstaande heeft geleid tot een initiatief van VAA-lid Marian van de Waals en het bestuur van de VAA.
De Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) heeft, daartoe samen met van der Waals/Zeinstra architekten, een werkgroep opgericht die uit leden van de vereniging bestaat. Deze werkgroep gaat onderzoeken op welke wijze een nieuwe VAA wooncoöperatie zich inschrijft op deze speciale pilots.

Ruimte aan zelfbouw door wooncoöperaties
De Vereniging Akropolis Amsterdam wil proberen aan deze pilots mee te doen en middels een wooncoöperatie een wooncomplex te realiseren met een substantieel aandeel woningen geschikt voor ouderen. Woningen in zowel het sociale segment, als in het midden en eventueel het hogere huursegment. Dit mogelijk in combinatie met andere functies en of doelgroepen.